Schuldhulpverlening


 


Schuldhulpverlening is het bieden van schulddienstverlening, waarbij ook de achterliggende oorzaak van de schuldenproblematiek wordt meegenomen. Hierbij gaat het niet alleen om het oplossen (of hanteerbaar maken) van de schulden, maar vooral ook het meer financieel zelfredzaam maken van mensen vanuit een integrale benadering.

Sustineo Financiële Hulpverlening is bevoegd om als bewindvoerder ook (onderdelen van) schuldhulpverlening  aan te bieden.
Wilt u dat Sustineo Financiële Hulpverlening alleen schuldbemiddelingen regelt? Of bent u op zoek naar een partner voor budgetbeheer of budgetcoaching?
Als Schuldhulpverlener zijn wij bekend met het 'minnelijke schuld' hulpverleningstraject - de nieuwe werkwijze in de schuldhulpverlening waarin stabiliseren, budget coaching en het minnelijk regelen van schulden centraal staat ( fase 1 en fase 2).

Sustineo Financiële Hulpverlening heeft de kennis voor het schrijven van een plan van aanpak (zie voorbeeld in het e-loket) en het begeleiden van een cliënt om het plan gezamenlijk te realiseren. Op een begrijpelijke manier breng ik de “boodschap” over, ik kan goed luisteren, doorvragen, motiveren en stimuleren en de achterliggende problematiek analyseren, zodat Sustineo Financiële Hulpverlening  eventueel kan doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Fase 1: Stabilisatiefase
De eerste fase gaat vooraf aan het werkelijke schuldregelingstraject. Hierin vindt de aanmelding en intake plaats en dienen alle zaken op orde te worden gebracht om de kans van slagen in het minnelijke traject te vergroten.

-  Het doel van de aanmelding is de registratie van de hulpvraag van de client. De aanmelding leidt tot informatie die noodzakelijk is voor de intake. Tijdens de aanmelding wordt in eerste instantie tevens bekeken of de client aan het juiste adres is.
- Het doel van de intake is het toetsen van de zelfredzaamheid van de client en het vaststellen van het probleem van de client om een plan van aanpak te ontwikkelen.

Mocht de client nog geen budgetbeheer hebben, wat Sustineo Financiële Hulpverlening wel nodig vindt, dan wordt in deze fase budgetbeheer opgestart of beschermingsbewind aangevraagd.

Fase 2: Schuldregelingsfase
In de tweede fase wordt duidelijk of een schuldregeling kan worden opgezet (120-dagen model).
- Wettelijke termijnen worden in deze overeenkomst bewaakt waarbinnen clienten (schuldenaren) alsook schuldeisers moeten reageren.
- Gedurende deze fase wordt ook de afloscapaciteit (inkomen – Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)) gereserveerd ten behoeve van de schuldeisers, ook al bestaat er nog geen akkoord van de schuldeisers.
De eerder getroffen betalingsregelingen kan en mag de client niet meer nakomen nadat het 120-dagen model van start is gegaan.
U bent in ieder geval altijd verzekerd van deskundige hulp. Kwaliteit staat bij Sustineo Financiële Hulpverlening  voorop. Permanente educatie en jaarlijkse (bij)scholingen zorgt ervoor dat zij altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

Lees meer in de menu's

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom