Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de rechthebbende zelf maar kan ook worden aangevraagd door de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel, de bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad ingesloten, de voogd, de curator of de mentor. Bewind kan ook worden verzocht door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Is er niemand die de aanvraag kan doen en is bewindvoering toch noodzakelijk, dan kan een verzoek bij de Officier van Justitie worden ingediend. Een verzoek tot het instellen van bewind kan in geval van verkwisting of van een problematische schuld ook door Burgemeesters en Wethouders van de woonplaats van de rechthebbende worden ingediend.

Ook mentorschap en curatele kunt zelf aanvragen bij de kantonrechter maar een familielid kan dat ook doen.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom