Inhoud Bewind

  Inhoud bewind
Bewind is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging en is mogelijk als u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie. 
De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen (eigendommen) die onder het bewind vallen. 
Uw bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven die u doet en moet daarover met u overleggen als dat kan. 
De rechter besluit of iemand een bewindvoerder krijgt. 
U kunt zelf aangeven wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder. Kan dat niet? Dan zijn er professionele bewindvoerders.
 
Onderbewindstelling van goederen
Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben.

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen (eigendommen). Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

In de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ door het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) wordt beschreven welke inhoudelijke taken bij bewindvoering dienen plaats te vinden. In ieder geval zorgt de bewindvoerder ervoor dat alle vaste lasten tijdig en volledig worden voldaan en dat het leefgeld tijdig en volledig aan de rechthebbende beschikbaar wordt gesteld. 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom