Toegevoegde waarde beschermingsbewind
Het is belangrijk voor ogen te houden dat beschermingsbewind, ook wanneer de schulden zijn opgelost, juist een toegevoegde waarde kan zijn voor betrokkenen. Bijvoorbeeld  om niet weer in de problemen te komen en om ruimte te houden om te kunnen (blijven) participeren in de maatschappij.

Een voorbeeld: 
Meneer X strijdt al 5 jaar tegen kanker. Hij was hierdoor het overzicht over zijn betalingen verloren en ging, als compensatie voor zijn ellende, leuke dingen kopen. Zijn budget raakte uit balans en er ontstonden achterstanden in de huur en andere vaste lasten. Door de inzet van het bewind is zijn budget in balans gebracht en zijn de schulden afgelost.
Toch blijft het bewind doorlopen. Mijnheer X is nog steeds ziek en zou weer kunnen terugvallen in zijn oude patroon. Door het bewind heeft hij rust en zekerheid dat de betalingen goed lopen. Hierdoor kan hij zich meer richten op zijn gezondheid en (weer) meedoen in het leven. Afgelopen jaar kon hij zelfs weer op vakantie met het Rode Kruis.
De essentie van beschermingsbewind is dat kwetsbare mensen worden ondersteund. Dat mens-zijn belangrijk genoeg geacht wordt om mee te mogen doen in het leven. Het is een kwestie van beschaving dat wij de keuze maken daar als maatschappij in te investeren.

  Het maatschappelijk belang  
Het maatschappelijk belang van beschermingsbewind is lastig uit te leggen maar. komt tot uitdrukking in de volgende vragen: 
- Hoeveel wordt er bespaard als gewoon de huur betaald wordt en er geen ontruimingstrajecten worden ingezet?
- Hoeveel wordt er bespaard als een gezin door het bewind een stabiel budget heeft en de kinderen gewoon naar school kunnen gaan met ontbijt in hun maag en een diploma kunnen halen?
- Wat is de besparing als de ziektekostenpremie maandelijks betaald wordt en wanneer er geen afsluiting van energie of water nodig is?
- Financiële problemen werken door in de Psyche van de mensen. Hierdoor ontwikkelen deze mensen (vaak) meer medische klachten en lopen de zorgkosten voor de maatschappij op.
- Uit wetenschappelijk onderzoek is diverse malen gebleken dat het vermogen tot logisch nadenken bij mensen met financiële problemen significant daalt. De zelfredzaamheid neemt substantieel af.

Juist vanwege het feit dat bewindvoerders de zorg en afwikkeling van de administratie volledig wegnemen en toewerken naar een stabiel budget, krijgt de betrokkene de rust en de kracht om zichzelf weer te herpakken en op termijn (indien mogelijk) weer stapje voor stapje naar (meer) zelfstandigheid te groeien.
 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom