Budget (Beheer / Begeleiding-Coaching)
Afhankelijk van de situatie en problematiek van de cliënt wordt bepaald welke vorm of zwaarte van budgetbeheer bij de cliënt past. Deze keuze wordt vastgesteld tijdens het intakegesprek. Periodiek wordt bezien of de gekozen vorm nog steeds de juiste is.

Een selectie uit de mogelijkheden voor budgetbeheer.

• Administratief licht / Financieel Beheer
Administratief Licht is de meest eenvoudige vorm van beheer, waarbij na binnenkomst van het inkomen slechts één betaling wordt ingehouden en het restant van het inkomen direct naar de cliënt wordt doorgestort. Hierbij kan gedacht worden aan reservering van de maandelijkse schuldaflossingstermijn of betaling van de lopende huur.

• Budgetbeheer Basis
Bij Budgetbeheer Basis worden vaste lasten zoals huur, energie en zorgverzekering doorbetaald en wordt het huishoudgeld of leefgeld naar de cliënt overgemaakt. Budgetbeheer Basis kan in principe ook aan cliënten op afstand geboden worden.

• Budgetbeheer Totaal
Budgetbeheer Totaal is bedoeld voor personen voor wie een intensief budgetbeheertraject nodig is, inclusief frequent persoonlijk contact en bijvoorbeeld ook de verzorging van jaarlijkse belastingaangifte.
Deze vorm wordt vaak kortdurend ingezet bij cliënten met complexe schuldenproblematiek, waarbij frequent overleg nodig is met cliënt en externe hulpverleners of partijen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, waarbij voorafgaand aan acceptatie door een schuldhulpverleningsorganisatie voorlopige schuldregelingen noodzakelijk zijn.
Na verloop van tijd, na stabilisatie van de (financiële) situatie van de cliënt, is een lichtere vorm van budgetbeheer dan een logisch vervolg.

Budgetbegeleiding/ Coaching
Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat je goed leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren.
Bij budgetbegeleiding beheer je zelf je budget. Je wordt wel hierbij in raad en daad bijgestaan door Sustineo Financiele Hulpverlening. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert alle betalingen uit. Sustineo Financiele Hulpverlening  helpt met het opmaken van een budgetplan, zo mogelijk een inventarisatie van je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning. Zo kun je met het budgetplan, dat je samen met Sustineo Financiele Hulpverlening opstelt je uitgaven plannen, reserveringen maken of zo je schulden afbetalen.
 
Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer je misschien beter helpen.
Budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen in dat geval kun je beter een beroep doen op schuldbemiddeling.

Budgetbegeleiding/ Coaching is het doelgericht begeleiden en ondersteunen van een leerproces van de cliënt in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven. Het is het stimuleren van kennis, vaardigheden en inzicht bij de cliënt, zodat de cliënt na verloop van tijd in staat is om zelfstandig:
• een overzichtelijke administratie te voeren
• het beschikbare budget kan afstemmen, zodanig dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan

Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats in combinatie met budgetbeheer.

Vaak wordt budgetbeheer ook ingezet voorafgaand aan bewind omdat de de aanvraag van het bewind tijd kost en omdat de cliënt snel geholpen wil/ moet worden, kan men er dan voor kiezen om vast met budgetbeheer te beginnen.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom