Budgetbeheer voor Particulieren 
Herkent u één van deze situaties?

Ik word ontslagen en kom in de WW
Verlies van werk leidt in de meeste gevallen tot een WW-uitkering met een duur van 1 tot meerdere maanden. Per direct geldt ook dat u 75% van uw loon ontvangt een inkomensachteruitgang van 25%. Na twee maanden wordt de WW-uitkering teruggebracht naar 70%. Als u weet dat u op termijn wordt ontslagen zou u direct ook 25-30% moeten besparen op uitgaven. Dit is in de meeste gevallen niet altijd direct mogelijk: wat wel kan is een plan maken voor de toekomst.

Ditzelfde geldt ook voor de stap van WW naar bijstand. Ook hier is meestal een inkomensachteruitgang los van het feit dat recht op bijstand ook afhankelijk is van het inkomen van een eventuele partner, in sommige gevallen is het heel goed mogelijk dat er geen recht op bijstand is.
Sustineo Financiële Hulpverlening kan u helpen met het maken van een budgetplan gericht op de toekomst met mogelijk minder inkomen. We bekijken samen met u ook mogelijke zaken als besparingen en wettelijke toeslagen.

Ik krijg te maken met loonbeslag
Loonbeslag komt om de hoek kijken als u één of meerdere rekeningen niet op tijd hebt betaald. De schuldeiser legt dan via de werkgever beslag op een deel van uw loon. Dit om de rekening betaald te krijgen, het aflossen gebeurt meestal in termijnen. Vervelende bijkomstigheid is dat uw werkgever ook op de hoogte is van de betalingsproblemen en het voor uw werkgever veel tijd kost het beslag te verwerken. Het niet op tijd betalen van rekeningen heeft altijd te maken met het ontbreken van overzicht in uw financiën. 

Mijn thuisadministratie is een chaos
Sustineo Financiële Hulpverlening kan u met uw thuisadministratie te helpen. Als budgetcoach bouwen we samen met u aan het inzichtelijk maken van uw administratie. Daarnaast letten we op lastenbesparing zodat de kosten van Budget coaching zich vrijwel altijd terugverdienen. Het ontbreken van een goede thuisadministratie is vaak de bron van problemen zoals het niet tijdig betalen van rekeningen, bezoek van deurwaarders, hypotheek/ huurachterstanden enzovoorts. Erger nog is dat u niet meer “in control” bent van uw eigen financien: anderen zoals deurwaarders nemen een hap uit de huishoudkas.
Het inrichten en op orde houden van een administratie is een fijne klus voor Sustineo Financiële Hulpverlening. In meerdere sessies krijgen we uw thuisadministratie samen weer in orde en maken we waar mogelijk afspraken met schuldeisers. Ons doel is dat u zelf zoveel mogelijk aan de slag gaat met uw eigen administratie en het zelf leert doen. Een ordelijke administratie geeft overzicht en rust.

Mijn huis staat onder water...
Staat uw huis onder water? Dit hoeft geen probleem te zijn zolang u en/ of uw partner in het huis blijft wonen. De situatie verandert in geval van echtscheiding, ontslag en dus verandering in inkomen. Bij toekomstige echtscheiding en/ of ontslag kan Sustineo Financiële Hulpverlening samen met u een budgetplan maken voor de toekomst, zodat u tijdig bij kunt sturen op uw uitgaven. Meestal zijn financiers als banken bereid mee te denken over oplossingen als u openhartig de feiten op tafel legt. Wij kunnen u hiermee helpen. Wij adviseren dus u over te nemen stappen, zoals waar in te schrijven voor een huurwoning, toeslagen en (her)financiering van schulden.

Besparen op woonlasten
Samen zetten we uw woonlasten op een rij waarbij we letten op zaken als kosten en contractduur. We maken direct bij u thuis een vergelijking met andere aanbieders en zeggen eventueel samen met u direct contracten op en regelen overstap naar bijvoorbeeld andere energieleverancier. Ook kijken we naar mogelijke kostenbesparingen in het gebruik en attenderen we u op mogelijke (gemeentelijke) subsidies. Omdat dit bijna altijd voordeel voor u oplevert doen we dit op basis van no-cure no pay: als we er niet in slagen minimaal € 49,– aan voordeel voor u te vinden betaalt u niets.

Financiële APK
Jaarlijkse check van uw financiële situatie en eventueel samen met u bijsturen op uitgaven. Aan de hand van een eerder opgesteld budgetplan kijken we samen met u of inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn en/of eerder gemaakte prognoses over uitgaven ook zijn uitgekomen. Het budgetplan passen we indien nodig aan. We kijken ook gelijk naar wijzigingen in belastingen, toeslagen en andere (wettelijke) regelingen die voor u van toepassing zijn.

  Budgetbeheer voor Senioren  
Voor sommige ouderen vormt het bijhouden van de eigen administratie een probleem. Naarmate de leeftijd vordert, kan de vaardigheid of de interesse in de eigen administratie te regelen afnemen. Niet iedereen kan of wil een beroep doen op de eigen omgeving. Ik kan u onder andere helpen met:

Thuisadministratie
Alleen al van de 75-plussers die zelfstandig wonen is één op de zes niet in staat zelf de administratie bij te houden. Dat zijn ongeveer 140.000 mensen. Door de dubbele vergrijzing- mensen worden steeds ouder en het aantal ouderen neemt toe waardoor dit aantal, en dus ook de behoefte aan hulp bij administratie, de komende jaren verder toenemen.
Sustineo Financiële Hulpverlening kan u op verschillende manieren ondersteunen. De kosten verdient u vaak in korte tijd terug. U voorkomt immers extra kosten voor aanmaningen en incasso’s.
- Ordenen van de totale administratie.
- Hulp bij telefoneren naar instanties
- Verzorgen deel administratie b.v. declaraties ziektekosten
- Hulp bij het invullen aanvraagformulieren kwijtschelding of financiële regelingen
- Aanleren internetbankieren

Nabestaandenadministratie
Het overlijden van een partner, familielid of andere dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Naast het verdriet zij er ook veel administratieve zaken die geregeld moeten worden. Dingen waar men op dat moment niet aan wil denken, maar die wel moeten gebeuren. Instanties moeten op de hoogte gesteld worden en abonnementen dienen opgezegd te worden. Deze werkzaamheden kunnen een zware last zijn na een groot verlies. Sustineo Financiële Hulpverlening kan de nabestaanden hiermee helpen en deze zorg wegnemen. Zo krijgen nabestaanden de rust en de ruimte om hun verdriet te verwerken.
- Instanties aanschrijven om de tenaamstelling te wijzigen (b.v. energiebedrijven, woningcoöperaties, abonnementen).
- Verzekeringen doornemen en updaten.
- De Bankzaken regelen.
- Zorg- en huurtoeslag regelen of wijzigen……
- Belastingzaken (overlijdensaangifte via F-biljet, aangifte erfbelasting).
- Eventueel de notaris benaderen voor de verklaring van erfrecht.

Verhuisadministratie
Voor senioren die verhuizen naar een kleinere woning of een verzorgingstehuis brengt dit nogal wat administratieve rompslomp met zich mee. Sustineo Financiële Hulpverlening kan u hierbij helpen en zorgen dat u hier geen omkijken meer naar heeft.
- Adreswijzigingen sturen naar familie, verzekeringen, bank etc.
- De huur opzeggen
- Abonnementen opzeggen of overzetten
- Aanvragen of overzetten van kabel, telefoon, energie en water
- Wijzigingen aan apotheek en huisarts doorgeven

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom