- Werkwijze (Algemeen) 
Na aanmelding wordt bij u thuis een intakegesprek gehouden, waarin uw financiële situatie wordt besproken. U zorgt ervoor dat tijdens dit bezoek alle papieren van uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden klaar liggen. Naar aanleiding van deze gegevens wordt er samen met u een voorlopig financieel plan opgesteld.
Om uw financiën te kunnen beheren sluiten wij een contract met u af. Hierin wordt opgenomen welke werkzaamheden Sustineo Financiële Hulpverlening voor u gaat verrichten.

Intakegesprek
Wat wilt u? (Leer) doelen, frequentie en duur van het begeleidingstraject komt in dit gesprek aan de orde. Hierna kan vrijblijvend een offerte worden opgemaakt. Zo mogelijk wordt doorverwezen naar een instantie waarbij men beter en meer bij gebaat is.
- Ordenen administratie; Samen met u de administratie ordenen naar inkomen en uitgaven en opbergen.
- Budget maandoverzicht opstellen; Samen met u het budgetmaanoverzicht invullen op basis van huidige situatie
- Screening toeslagen, voorzieningen e.d.; Inventariseren mogelijkheden om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggaven e.d.
- Toekomstplan; Budgetmogelijkheden nu en in de toekomst bespreken. Het huidige budget eventueel aanpassen. Jaaroverzicht invullen.
- Begeleiden en tips geven; Leren omgaan met het nieuwe budget
- Evalueren; Evaluatie en terugkoppeling, nazorg (telefonisch of door persoonlijk contact).

Wanneer een administratie al redelijk op orde is, zal een traject korter kunnen duren dan bij een complexe situatie. Elk traject staat dus op zichzelf en de cliënt bepaalt de in houd grotendeels zelf.
Ook wanneer je alles (weer) zelf regelt, kan het prettig zijn om regelmatig contact te hebben met Sustineo Financiële Hulpverlening. Je houdt, zo leert de ervaring, de financiën beter op orde als je de situatie af en toe kunt bespreken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor doorlopende coaching, die in vorm, duur en frequentie kunnen verschillen. Denk daarbij aan maandelijks huisbezoek, kwartaalafspraken, halfjaarlijkse begeleiding als ook contact per telefoon of email.

De persoon gaat een overeenkomst aan met Sustineo Financiële Hulpverleningen en machtigt ons kantoor om zaken rondom financiën te regelen.
Het pakket werkzaamheden wordt afgestemd op de situatie en de wensen van de cliënt en omvat de onderstaande taken;
- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
- Opstellen van een huishoudelijk budget
- Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
- Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
- Openen van bankrekening(en)
- Aanvraag huurtoeslag
- Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
- Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
- Doorbetalen van de vaste lasten
- Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
- Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
- Informeren en adviseren bij juridische zaken

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom