Budget (Beheer-, Begeleiding/Coaching)


 Budgetbeheer(ook inkomensbeheer) is een vorm een Financiële hulpverlening voor mensen die om uiteenlopende redenen structureel moeite hebben om rond te komen van hun inkomen. Het is bedoeld voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben.
Vaak wordt budgetbeheer ingezet voorafgaand aan het bewind. De aanvraag van het bewind kost tijd. Omdat de cliënt snel geholpen wil worden, kan men er dan voor kiezen om vast met budgetbeheer te beginnen.
Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt opgelegd en dus vrijwillig is. Personen zelf, de familie of de hulpverlenende organisatie kunnen in geval problematisch beheer van de financiën zich melden bij ons kantoor voor budgetbeheer.

Wanneer u nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar u vergeet regelmatig te betalen, of u betaalt te veel andere rekeningen waardoor te weinig geld overblijft voor uw vaste lasten, dan kan budgetbeheer een prima oplossing zijn.

Bij budgetbeheer blijft u nog steeds zelf verantwoordelijk voor het doen van diverse zaken, zoals het verzorgen van uw belastingaangifte/toeslagen, het aanvragen van kwijtschelding, het (in overleg) treffen van betalingsregelingen e.d.
Bij alle vormen van budgetbeheer opent Sustineo Financiële Hulpverlening voor u een bankrekening (beheerrekening), die door haar wordt beheerd.
Via deze bankrekening worden de inkomsten en uitgaven geregeld. Uw eigen bestaande bankrekening blijft intact en zal als leefgeldrekening worden gebruikt.

Budgetbeheer bieden wij in meerdere vormen aan
Welke optie het beste bij de persoon past, wordt na het eerste gesprek bepaald. Met budgetbeheer begeleiden we onze cliënten op termijn naar financiële zelfstandigheid. Afhankelijk van de situatie en problematiek van de cliënt wordt bepaald welke vorm of zwaarte van budgetbeheer bij de cliënt past. Periodiek wordt bezien of de gekozen vorm nog steeds de juiste is.

Een selectie uit de mogelijkheden voor budgetbeheer.

1. Budgetbeer Light- (Licht Financieel Beheer)
Administratief Licht is de meest eenvoudige vorm van beheer, waarbij na binnenkomst van het inkomen slechts één betaling wordt ingehouden en het restant van het inkomen direct naar de cliënt wordt doorgestort. Hierbij kan gedacht worden aan reservering van de maandelijkse schuldaflossingstermijn of betaling van de lopende huur.

2. Budgetbeheer Basis/ Vaste Lastenbeheer
Sustineo Financiële Hulpverlening ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de huur, energie/water, (eventueel telefoon en internet) en ziektekostenverzekering (en WA). Het restantbedrag zal in één keer naar u worden overgemaakt op uw leefgeldrekening. Wijzigingen dient u zelf aan ons door te geven. Budgetbeheer Basis/ Vaste Lastenbeheer kan in principe ook aan cliënten op afstand geboden worden.

3. Uitgebreid Budgetbeheer (Budgetbeheer Plus)
Sustineo Financiële Hulpverlening ontvangt het inkomen en betaalt hiervan de met u afgesproken uitgaven volgens een budgetplan en andere betalingen die (door u) worden opgestuurd.
· U wordt geadviseerd en/of geholpen bij de aanvragen voor zorgtoeslag, huurtoeslag, heffingen, kwijtschelding, bijzondere bijstand, belastingaangifte box 1. U houdt de tekeningsbevoegdheid. Dit betekent dat u zelf tekent. Er wordt ook gekeken of u voldoende verzekerd bent (aansprakelijkheid, inboedel- en begrafenis).
· Er wordt voor u een rekening geopend, waarop uw toekomstige inkomsten en betalingen plaats zullen vinden. Deze rekening wordt beheerd door de budgetbeheerder.
· Zelf krijgt u de beschikking over een bankrekening, waarop wekelijks uw leefgeld wordt gestort. Dit leefgeld wordt in overleg met u bepaald.

Bij deze vorm van Budgetbeheer is maandelijks persoonlijk contact tussen budgetbegeleider en cliënt mogelijk.

4. Budgetbeheer Totaal
Budgetbeheer Totaal is bedoeld voor personen voor wie een intensief budgetbeheertraject nodig is, inclusief frequent persoonlijk contact. Bij Budgetbeheer Totaal worden naast doorbetaling van de vaste lasten en schuldaflossingen ook de verzorging van de jaarlijkse belastingaangifte uitgevoerd.
Deze vorm wordt vaak kortdurend ingezet bij cliënten met complexe schuldenproblematiek, waarbij frequent overleg nodig is met cliënt en externe hulpverleners of partijen. Te denken valt bijvoorbeeld aan dak- en thuislozen, waarbij voorafgaand aan acceptatie door een schuldhulpverleningsorganisatie voorlopige schuldregelingen noodzakelijk zijn. Na verloop van tijd, na stabilisatie van de (financiële) situatie van de cliënt, is een lichtere vorm van budgetbeheer dan een logisch vervolg.
Bij Budgetbeheer Totaal worden voor tot 4 schuldeisers betalingsregelingen getroffen. Bij meer schuldeisers geldt een extra vergoeding van 5 uur meerwerk.

5. Budgetbegeleiding (ook wel budgetcoaching)
Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat je goed leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren.
Budgetbegeleiding is het doelgericht begeleiden en ondersteunen van een leerproces van de cliënt in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven.
Het stimuleren van kennis, vaardigheden en inzicht bij de cliënt, zodat de cliënt na verloop van tijd in staat is om zelfstandig:
• een overzichtelijke administratie te voeren
• het beschikbare budget kan afstemmen, zodanig dat in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf je budget. Je wordt wel hierbij in raad en daad bijgestaan door Sustineo Financiële Hulpverlening. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert alle betalingen uit.
Sustineo Financiële Hulpverlening kan ook meehelpen bij het aanleren van internetbankieren, gebruik digid code, bellen met instanties etc.
Sustineo Financiële Hulpverlening helpt met het opmaken van een budgetplan, zo mogelijk een inventarisatie van je schulden, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning. Zo kun je met het budgetplan, dat je samen met Sustineo Financiële Hulpverlening opstelt je uitgaven plannen, reserveringen maken of zo je schulden afbetalen.

Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats in combinatie met budgetbeheer.
Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer je misschien beter helpen.
Budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen in dat geval kun je beter een beroep doen op schuldbemiddeling.

Mijn coaching is geen vast traject. Hoe lang we bezig zijn en wat ik voor u doe is helemaal afhankelijk van uw wensen. We gieten de coaching dus in de vorm die bij u past. Wilt u alleen iemand die over uw schouder meekijkt en adviseert? Dat kan. Maar ik kan ook een uitgebreid budgetplan maken, betalingsregelingen treffen en u stap voor stap begeleiden.
Bij twijfel? Neem gewoon even contact op, dan bespreken we het.

Lees meer in de menu's

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom