Sustineo Financiële Hulpverlening verzorgt (onderdelen van) de schuldhulpverlening. Wilt u dat Sustineo Financiële Hulpverlening alleen schuldbemiddelingen regelt, bent u op zoek naar een partner voor budgetbeheer of budget coaching of ben u op zoek naar iemand die zich ook inzet in preventief handelen? 

Sustineo Financiële Hulpverlening is inzetbaar op alle onderdelen van het schuldhulpverleningsproces (fase 1 Stabilisatiefase en fase 2 Schuldregelingsfase) maar stelt zich naast “Consulent Schuldhulpverlening” ook beschikbaar voor gemeenten om te ondersteunen bij de “Vroeg EROPAF aanpak”. 

Hoe werkt de “Vroeg EROPAF aanpak ?
De convenantpartners, woningcorporaties, energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars en overige crediteuren melden betaalachterstanden van hun klanten op een vast moment in de maand bij de gemeente. Bij twee of meer betaalachterstanden gaat er een melding naar de gemeente. De hulpverlener gaat dan in gesprek met de klant. Ze focussen niet alleen op de financiën, maar kijken naar alle problemen binnen het gezin. Zo wordt er gewerkt aan een duurzame vroegtijdige oplossing.

Tijdens een sociaal huisbezoek voert Sustineo Financiële Hulpverlening een scan uit w.o. een budgetcheck. Terwijl Sustineo Financiële Hulpverlening de stress wegneemt tijdens het bezoek, beoordeelt Sustineo Financiële Hulpverlening ook als schuldhulpverlener of de schulden problematisch of hanteerbaar zijn.
Er wordt in het gesprek gekeken naar:
- motivatie;
- zelfredzaamheid;
- (leer)vaardigheden.

Vervolgens onderzoekt Sustineo Financiële Hulpverlening of er sprake is van onderliggende pycho-sociale problematiek door gerichte vooraf opgestelde vragen te stellen aan de client over mogelijke verdere zorgen.

Er wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld om niet alleen de financiële problematiek aan te pakken maar ook de oorzaak inzichtelijk te krijgen. De oorzaak kan zijn: licht verstandelijk beperkt, psychische problemen, verslavingsproblematiek, overbesteding of anders.

Indien schulden niet hanteerbaar zijn verwijzen we door naar schuldhulpverlening.
Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd doordat inzicht wordt gegeven in de inkomsten en uitgaven. Samen met de client maken we een budgetplan. Dit is te vergelijken met een “ouderwets” kasboekje.

Deze aanpak leidt tot:
- het verhogen van financiële zelfredzaamheid;
- terugdringen van het aantal huisuitzettingen;
- minder of geen kostenstapeling bij clienten met grotere schuldenproblematiek (curatieve oplossing);
- minder stress bij clienten en het creëren van financiële rust;
- ruimte om mee te doen in de maatschappij.

Veel mensen zijn met deze vroegtijdige hulp geholpen en hervatten door deze aanpak weer de reguliere betalingen. De overige mensen gaan door naar schuldhulpverlening en/of andere hulpverlening. Door deze actieve benadering is de client eerder bereikt en krijgt de client sneller adequate hulp, wordt er een doelgroep bereikt die zich (nog) niet zelf meldt bij de reguliere (schuld)hulpverlening en het voorkomt dat mensen in ernstige (schuld)problemen komen en dat langdurige en zware (schuld)hulpverleningstrajecten nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Kwaliteit staat voorop bij Sustineo Financiële Hulpverlening en permanente scholing zorgt ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

Inhuur tarief op maat.
Dit kan per uur, per week, per maand. Een en ander is afhankelijk van de duur van een project, de werkzaamheden en het aantal uren.

Interesse? Neem contact met mij op.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom