Ik ben (gedeeltelijk) zelfredzaam, wat nu?

Als u het traject doorlopen heeft en u en uw bewindvoerder komen tot de conclusie dat u zelf uw financiën weer kunt beheren dan kunt u aan de rechtbank vragen uw onderbewindstelling op te heffen. U moet dan overigens tegelijkertijd aan drie andere voorwaarden voldoen. Welke dat zijn kunt u vinden onder het kopje: ‘Waarom is financiële zelfredzaamheid belangrijk?’

Een andere denkbare situatie is dat het u ondanks alles niet (geheel) lukt om uw eigen financiën weer te beheren maar dat bewind een te zware maatregel voor u is. In dat geval kan Sustineo Financiële Hulpverlening u budgetbeheer aanbieden; u kunt dit samen met uw bewindvoerder bespreken. In ieder geval is het van belang dat vóórdat het bewind kan worden opgeheven er voor een andere passende maatregel is gekozen – zoals budgetbeheer.

Ik ben niet zelfredzaam na afloop van het traject, wat nu?
U heeft het traject doorlopen en het blijkt dat het u niet lukt zelf uw financiën (weer) te beheren. In dat geval blijft u bij ons onder bewind. Onze bevindingen communiceren we indien van toepassing met de bewindvoerder of de rechtbank.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom