Financiële zelfredzaamheid houdt in dat u in staat bent uw financiële situatie permanent op orde te houden. Dat betekent niet alleen dat u zelf geldzaken moet kunnen regelen maar ook dat u weet op welke momenten u de hulp van anderen (experts) moet inroepen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om voor het uitvoeren van de belastingaangifte een belastingconsulent in te schakelen en te weten waar u deze kunt vinden.

Andere concrete zaken die onder de noemer financiële zelfredzaamheid vallen zijn:
- Het in balans houden van de inkomsten en uitgaven;
- Het op de juiste manier afhandelen van de administratie;
- Het aanvragen van kwijtscheldingen
- Het aanvragen van vergoedingen
- Hoe te handelen bij een eventuele inkomensverandering.

Waarom is financiële zelfredzaamheid belangrijk?
In de eerste plaats is het natuurlijk voor uzelf prettig dat u zelfstandig uw geldzaken kunt regelen.
Daarnaast is het een van de voorwaarden die aan u gesteld worden wanneer u bijvoorbeeld uw onderbewindstelling wilt opheffen. 

 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom