Wat is een Levenstestament ?

In een levenstestament kunt u aangeven wie welke belangen mag behartigen en, misschien nog wel belangrijker, op welke manier. Ook kunt u daarin aangeven wie uw belangen niet mag behartigen. Deze regie bent u dus zonder levenstestament kwijt.
Door in een levenstestament vast te leggen wie de financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als men het zelf niet meer kan. En ook hoe deze vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon dat moet doen. Met een levenstestament houdt men zelf de regie.

Het is kort gezegd een draaiboek (akte) waarbij vooraf aan een door iemand zelf aangewezen vertrouwde persoon (levensexecuteur) een volmacht wordt gegeven zodat deze levensexecuteur je belangen kan behartigen als je het zelf niet meer kunt. Het gaat dan o.a. om je financiële- of zorgbelangen. Steeds meer mensen stellen zo’n document op, want dit geeft meer vrijheid dan beschermingsbewind, mentorschap of curatele.

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die zowel voor u als ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur aan de gang kan gaan, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen. In overleg met de notaris die het Levenstestament met u opmaakt kunt u eventueel een Toezichthouder aanwijzen die de werkzaamheden van de Levensexecuteur moet controleren.

Het levenstestament is momenteel heel erg in opkomst. Door een levenstestament te maken en zelf een levensexecuteur te kiezen en benoemen, heeft u hierin uw eigen keus. 

Steeds meer mensen maken een levenstestament. Met een levenstestament regelt men wat er met het vermogen dient te gebeuren tijdens het leven, indien men zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door dementie of een hersenbloeding. Deze regelingen treden in werking als men tijdelijk of blijvend niet meer in staat is om zijn/haar wil te verklaren of te bepalen en daarom zijn/haar belangen moet laten behartigen door anderen. Het is belangrijk dat degene die dan alles moet regelen, richtlijnen heeft om zaken te kunnen regelen aansluitend bij uw eigen wensen.

Indien u niemand in uw naaste omgeving heeft die u het toevertrouwt om uw zaken te regelen of u wilt uw dierbaren niet belasten met het regelen van uw zaken, dan kunt u er ook voor kiezen om een onafhankelijke en professionele levensexecuteur te benoemen.

Hiervoor kunt u Sustineo Financiële Hulpverlening benaderen. Zij  heeft de training tot levensexecuteur via Praktikos afgerond.

Met een levenstestament via een notariële akte kunt u via volmacht(en) uw wensen of instructies op allerlei gebieden regelen/ geven.
- Een volmacht wie er over uw financiën gaat als u dat tijdens uw leven zelf niet meer kunt;
- De benoeming van een persoon die namens u beslist over uw medische behandeling;
- Wensen m.b.t. tot medische behandeling of juist niet: euthanasieverklaring (binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden);
- richtlijnen en wensen ten aanzien van het beheer van het vermogen;
- schenkingen;
- zorg voor naasten en/of huisdieren;
- het regelen van de bankzaken en belastingen;
- het beleggen van het vermogen;
- het doen van schenkingen en onder welke voorwaarden;
- de verkoop van de woning als men niet meer zelfstandig kan wonen;
- wat er eventueel met de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen, et cetera);
- wie – als het echt niet anders kan – de bewindvoerder, curator of mentor wordt;
- wel of geen medische behandeling of reanimatie;
- de uitvaart;
- iemands persoonlijke verzorging;
- de verzorging van het huisdier;
- iemands sociale contacten en religie;
- verwijdering van profielen op sociale netwerken.
Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden omdat men hiertoe niet meer in staat is.

Voor een levenstestament kies je als je geestelijk nog goed in orde bent (wilsbekwaam), maar voor het geval dat je in de toekomst wilsonbekwaam zou worden. Dat is een situatie die zich voor kán doen. 

In een levenstestament regel je zaken die je (nu) van belang vindt. Bijv. wel of geen euthanasie, wel/geen reanimatie. Wellicht ook een voorkeur voor een bepaalde kliniek (of juist niet), wil je de woning aanhouden of kan die verkocht worden en ontruimd, wie gaat dat doen en naar wie gaat de inventaris … enz..
In de situatie dat je niet meer wilsbekwaam bent, kun je waarschijnlijk ook niet meer voor je eigen financiën zorgen. Dus kun je in een levenstestament opnemen dat een bepaalde persoon of instelling de bewindvoering op zich neemt. Dat heb je dan wel van te voren met die persoon overlegd en die is akkoord. Zo’n bewindvoerder kan dan ook eventueel en volgens uw aanwijzingen, het huis verkopen e.d.
Het zelfde geldt voor de zorg. Als je zelf niet meer mee kan denken over de zorg, dan kan een mentor dat overnemen. Je kunt dus ook hier vooraf bepalen wie je graag als mentor wil. In het geval dat … de mentor heeft het recht om beslissingen te nemen en gebruikt het levenstestament als uitgangspunt, naast zijn kennis van u als persoon.
 
“De kantonrechter treedt terughoudend op met het uitspreken van curatele, bewind of mentorschap als de betrokkene in een levenstestament regelingen heeft getroffen op het vlak van levensexecuteur”.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom