Met wie krijg je allemaal te maken

Zodra je je gaat verdiepen in het opmaken van een levenstestament, vliegen de begrippen je om de oren. Van gevolmachtigde tot toezichthouder, er zijn heel wat personen bij betrokken.

Wie zijn er allemaal bij betrokken? 
Zodra je je gaat verdiepen in het opmaken van een levenstestament, vliegen de begrippen je om de oren.
Van gevolmachtigde tot toezichthouder, er zijn heel wat personen bij betrokken.

Met wie krijg je allemaal te maken en wat doen ze voor je?

1.Volmacht, gevolmachtigde of levensexecuteur
De persoon of personen die u aanwijst in uw levenstestament om uw zaken te behartigen wordt volmacht, gevolmachtigde of levensexecuteur genoemd.
- De volmacht regelt uw financiën en kan beschikken over uw bankrekeningen, inboedel, beleggingen en woning, kan schenkingen uit uw naam doen.
- Een gevolmachtigde is bevoegd om te beslissen over medische behandelingen wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.
In het levenstestament kunt u bijvoorbeeld uw wensen ten aanzien van doorbehandeling, reanimatie en euthanasie opstellen.

Een volmacht kan op twee momenten ingaan.
a. Allereerst kunt u ervoor kiezen dat de volmacht ingaat op een later tijdstip als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen.
    Bijvoorbeeld wanneer u in een vergevorderd stadium van dementie zit.
b. Ook kunt u kiezen voor een volmacht die direct ingaat. In dat geval mag de aangewezen persoon altijd in uw naam beslissingen nemen.

2. Professionele levensexecuteur
Een persoonlijke band met een gevolmachtigde kan prettig zijn, maar niet iedereen kiest daarvoor. U kunt er, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omvang van uw vermogen, ook voor kiezen om een professionele levensexecuteur te benoemen. Een professionele levensexecuteur heeft geen persoonlijk financieel belang bij de beslissingen over uw vermogen.

3. Buitenlandvolmacht
Heeft u bezittingen in het buitenland? Bijvoorbeeld een vakantiewoning, spaarrekening of aandelen in een buitenlandse vennootschap.
Bezittingen in het buitenland vallen onder het recht van het land waar ze aanwezig zijn.
Het Nederlands recht is op de volmacht van uw levenstestament in dit geval niet van toepassing.
Ook geldt in het buitenland meestal dat er twee gevolmachtigden moeten zijn. Daarom moet u een buitenlandvolmacht ook in uw levenstestament laten opnemen.

4. Ondernemersvolmacht
Op het moment dat u als ondernemer niet in staat bent om zelf te handelen, of dat nu tijdelijk is of niet, kan de ondernemersvolmacht ervoor zorgen dat uw zaken door kunnen gaan. U kunt een volmacht in uw levenstestament aanwijzen om in uw plaats bijvoorbeeld statuten te wijzigen, investeringen te doen of een stem uit te brengen in een aandeelhoudersvergadering.

5. Toezichthouder
Om misbruik van uw financiële middelen zoveel mogelijk te voorkomen is het raadzaam om een toezichthouder te benoemen waaraan de gevolmachtigden verantwoording af moeten leggen.
Een levensexecuteur kan immers beschikken over al uw financiële middelen, zoals bankrekeningen, woning, inboedel en beleggingen. Een gevolmachtigde moet eens in de zoveel tijd verantwoording afleggen aan de toezichthouder.
Met bijvoorbeeld bonnen en afschriften moet hij inzichtelijk maken wat er met de financiële middelen gebeurt. Kiest u voor een professionele levensexecuteur, dan kunt u een familielid benoemen als toezichthouder. Of andersom natuurlijk.

6. Notaris
Een levenstestament kunt u laten opmaken bij de notaris. Deze moet dan vaststellen of u wilsbekwaam bent op het moment van tekenen. Dit om te bepalen of iemand de gevolgen van de bepalingen in het levenstestament kan overzien op het moment van tekenen.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom