Hoe legt u de keuze- benoeming voor een (levens)executeur vast?

In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u vast wat er na uw overlijden moet gebeuren. Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent. Het testament wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister.

Het is wel van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt. Heeft u geen betrokken familielid die deze taak op zich wil nemen of twijfelt u of de onderlinge verhoudingen binnen uw familie verstoord kunnen raken, dan kunt u Sustineo Financiële Hulpverlening laten benoemen als professioneel levensexecuteur.

Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem geeft. In het testament of het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de (levens)executeur krijgt. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag hij u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen.
Enkele voorbeelden van taken:
- Administratie geheel of gedeeltelijk overnemen;
- Vermogen beheren;
- Goede zorgvoorzieningen regelen;
- Huis en inboedel beheren.
- Huis verkopen.
- Jaarlijks rekening en verantwoording.  
- Verkoop van uw auto, huis.
- Het doen van schenkingen.
- Een verhuizing in verband met uw verzorging. 
- administratie overnemen (een deel of helemaal)
- geldzaken bijhouden (en eventueel geld schenken)
- contact met de bank, gemeente, belastingdienst hebben
- contact met artsen hebben over medische zorg
- goede zorg voor u regelen
- huis en spullen in de gaten houden (bijvoorbeeld als u in een verpleeghuis ligt)
U beslist zelf welke taken de levensexecuteur krijgt. In het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt.

De levensexecuteur voert alleen die taken uit waarvoor u bevoegdheden heeft gegeven.
Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een levensexecuteur voor de financiële bevoegdheden te benoemen en een andere levensexecuteur voor uw medische gesteldheid, uw zorg en welzijn. 
Tijdens een intensief voortraject bespreekt Sustineo Financiële Hulpverlening samen met u welke bevoegdheden er aan Sustineo Financiële Hulpverlening worden toegekend.
- Er kunnen ook beperkingen worden opgenomen.
- U kunt opnemen dat Sustineo Financiële Hulpverlening voor bepaalde handelingen toestemming nodig heeft.
- Sustineo Financiële Hulpverlening kan ook een toezichthoudende of controlerende rol aannemen.
Wat de levensexecuteur doet, hangt dus af van de bevoegdheden die u in uw levenstestament hebt opgenomen.

Volmachten
Wat we namens u mogen beslissen en regelen, daar maken we afspraken over. Bijvoorbeeld beslissingen over geld, gezondheid en familiezaken. Die beslissingen zet u via een notaris op papier. Dit papier heet een notariële akte van levenstestament.
In de volmachten, waaruit het levenstestament bestaat, kunt u bevoegdheden opnemen over beheer van uw vermogen waaronder het doen van schenkingen en uw administratie.
Denk dan aan:
- Wat mogen we als levensexecuteur wel/ niet voor u doen
- Wanneer mogen we iets voor u doen (bijvoorbeeld als u in de war raakt)
- Wie controleert ons werk
- Wat mogen we pas doen na uw akkoord (of akkoord van iemand anders)

In het levenstestament zet u eventueel ook informatie over hoeveel geld, gebouwen en spullen u hebt. En welke verzekeringen en abonnementen bijvoorbeeld op uw naam staan. In het levenstestament zet u wat wij voor u mogen doen. Vaak staan hierin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

Wat mag de levensexecuteur niet?
In de wet staat ook wat we niet voor u mogen doen. Denk bijvoorbeeld aan:
- aanpassen van uw (levens)testament
- op papier zetten dat u uw organen na uw dood aan anderen gunt (codicil)

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom