Wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid

Wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid zijn belangrijke begrippen bij de totstandkoming van levenstestamenten. Als u een (levens)testament laat opmaken moet u wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat u moet begrijpen waar u voor tekent en moet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het document

Bij de totstandkoming een levenstestamenten moet de notaris zich er in het kader van zijn zorgplicht van overtuigen dat u wilsbekwaam bent. Bij twijfel kan de notaris, met uw toestemming, een onafhankelijke arts raadplegen. Het is dus belangrijk om tijdig een levenstestament te maken. Als u eenmaal wilsonbekwaam bent kan dat niet meer.

U bent wilsbekwaam als u:
- relevante informatie begrijpt
- besluiten kunt nemen en deze besluiten kenbaar kunt maken
- de betekenis en gevolgen van die keuzes voor uw eigen situatie begrijpt
- logisch kunt redeneren en nieuwe informatie kunt betrekken op uw eigen situatie

Wilsonbekwaam en geen levenstestament
Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.
In een levenstestament staan uw persoonlijke wensen en eisen. Hierin regelt u zaken voor het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen.

Wilsbekwaamheid en dementie
Wilsbekwaamheid en dementie is altijd zeer lastig. In het geval de ziekte al in een vergevorderd stadium is zal voor iedereen duidelijk zijn dat u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt dan de gevolgen van de bepalingen in het levenstestament niet meer overzien. Maar als u nog in de voorfase zit van de ziekte kunt u dit mogelijk nog wel.

Waarom een Notariële akte?
De ruggengraat van het levenstestament is een algehele volmacht volgens artikel 3:62 BW. Hierdoor krijgt de levensexecuteur de juridische onderbouwing om te kunnen vertegenwoordigen.
De notaris zal daarom tijdens de gesprekken proberen na te gaan of u nog in eigen woorden kunt uitleggen wat uw wensen zijn, wat er geregeld moet worden en waarom. Ook zal de notaris nagaan of u begrijpt wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het levenstestament. Bij twijfel zal de notaris een onafhankelijk arts inschakelen om een oordeel te geven over uw wilsbekwaamheid. Daarvoor heeft de notaris uw toestemming nodig.

Een notariële akte biedt nog meer voordelen, zoals:
- de ‘vrije wil’-check;
- de identiteitscheck;
- de juridische advisering;
- de registratie.
Op het moment van ondertekenen van de akte heeft de notaris een protocol dat hij moet volgen in verband met deze checks.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom