Hoe help ik u?
  • Door aandacht te geven aan alles in uw situatie (integraal traject) & preventief te kijken met als doel het bewerkstelligen van een gedragsverandering- in kleine stapjes (stress-sensitief).
  • Ik sta voor kwaliteit en gecontroleerde groei waardoor het soms niet altijd lijkt dat ik jouw behoefte of doel dien. Ik ben namelijk ook verplicht om de wettelijke aspecten in de gaten te houden.
  • Het doel gericht om op termijn uit een mogelijk bewindvoeringstraject kunt uitstromen.
  • Ik leg de lat voor mezelf hoog” en wil in een korte tijd jou hebben bezocht, de schulden hebben geïnventariseerd en alle documenten op orde hebben.
  • Om te komen tot een gezamenlijk doel, vergt dit inspanningen van beide partijen. SHV vindt investeren in de relatie en het contact zeer belangrijk, van elkaar leren, in vertrouwen.
  • Goed communiceren, eerlijkheid, oprechtheid en een realistisch beeld schetsen van de mogelijkheden en onmogelijkheden 
  • Voorbeeld van een integraal plan van aanpak en hoe ik dit plan vormgeef (namen zijn fictief).

Werkwijze
1. Na het 1e kennismakingsgesprek (liefst bij jou thuis) kunnen wij allebei rustig even nadenken of we met elkaar verder willen gaan. Het is immers zeer belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben, een klik te voelen en langdurig met elkaar samen iets op te willen bouwen.
2. “Nee” zeggen tegen elkaar mag als wij beiden niet zeker zijn dat de persoonlijke behoeften niet door en voor elkaar kunnen worden bewerkstelligd.
3. Allereerst brengen wij rust en een adempauze in je financiële situatie door budgetbeheer en/of bewindvoering. De keuze voor budgetbeheer of bewindvoering is afhankelijk van je levensomstandigheden, inkomen en/ of er (problematische)schulden en andere knelpunten zijn. Samen, met jou en/ of persoonlijke begeleiders/ casemanager van de gemeente of andere begeleider(s) maken we samen een realistische en gefundeerde keuze die voor jou op termijn de beste oplossing is.
4. Na de periode van rust en stabilisatie van je situatie gaan we heel langzaam en stapje voor stapje op een stress-voorkomende manier je leren om het weer zelf te doen. Duurzaam zodat je voor de toekomst zelf je zaken weer kunt oplossen en/ of voorkomen.
5. Ik zorg dat je bewust wordt van je gedrag en motiveer je om naar oplossingen en alternatieven te zoeken en help je te onderzoeken waarom je het gedrag vertoont wat je nu laat zien.
6. Tot slot ‘verleid’ ik je om dit nieuwe gedrag daadwerkelijk aan te nemen, in hele kleine stapjes die je zelf aangeeft.

Spreekt dit alles jou aan?
Bel me dan, wees gerust en ken geen schroom of schaamte. De 1e stap is erover te praten en samen op de trein te stappen.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom