Mijn missie & waarden

Het verlangen ontstond om andere mensen te helpen en te begeleiden in een proces naar een meer bevredigend en beter leven, in veiligheid en vertrouwen door het bieden van een luisterend oor, door te stimuleren maar ook te confronteren. 
Hierover nadenkend kan ik stellen dat er 3 kernwaarden zijn waar ik het meeste bij voel, het beste aansluit bij mijn persoonlijke talenten en kwaliteiten en naar probeer te leven als privepersoon en in het beroep.

Deze wil ik graag met u delen:

A. Betrokkenheid voor de medemens (cliënten)
 • Het is fijn als iemand je laat merken dat hij vertrouwen in je heeft en oprechte betrokkenheid zonder te pamperen, dat is echt van onschatbare waarde.
 • Ook is het prettig om iemand te hebben bij wie je als het nodig is terecht kunt, die je kunt vertrouwen en die je wilt helpen.
B. Verantwoordelijkheid nemen. 
 • Staan voor eigen keuzes,
 • Verplichting tot zorgvuldigheid.
 • Reflectie op denken, voelen en handelen.
 • Dat geeft kracht en energie.
 • Ook anderen hiervan bewustmaken en verantwoordelijkheid willen leren nemen.
C. Ondernemerschap laten zien (een toegevoegde waarde willen zijn)
 • Zonder oprechte hulp binnen de juiste situatie, is het bijna niet mogelijk om aan de eisen die de maatschappij eist van de sociaal zwakkeren te verwezenlijken. Je hebt iemand nodig die kennis, vaardigheden en de drive heeft om iets te willen en kunnen doen voor de ander.
 • In samenhang maken zij mij wie ik ben en zijn tevens het fundament voor mijn werkzaamheden
Bovenstaande doe ik in combinatie met algemene waarden;
 1. Respect
  Ik waardeer ieders talenten, achtergrond, etc. en gebruik dat als uitgangspunt bij het stimuleren van een goede hulpverlening in financieel beheer. Zonder te oordelen, op gelijkwaardige wijze.
 2. Betrokkenheid
  Ik hecht veel belang aan een goede band met u en andere betrokkenen. Ik verdiep mij in u en betrek u bij wat ik doe.
 3. Integriteit
  Ik reageer op een manier die recht doet aan de situatie waarin u zich (persoonlijk) bevindt en ben mij bewust van de onafhankelijke rol als vertrouwenspersoon.
 4. Transparantie
  Ik geef u op heldere wijze inzicht in uw situatie en de (on)mogelijkheden. De informatie over wat u wel en niet van ons mag verwachten is daarbij concreet.
 5. Samen
  Ik vind een goede samenwerking tussen ons erg belangrijk. Alleen dan krijgen we de financiële administratie op orde en ervaart.
De missie van Sustineo Financiële Hulpverlening is `zelf laten beslissen en ontdekken waar mogelijk, beschermen waar nodig` op een betrokken, verantwoordelijke en ondernemende wijze.
Dit probeer ik te  bewerkstelligen door gezamenlijk met jou je eigen regie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid weer duurzaam te bevorderen. Proberen in de contactmomenten die we met elkaar hebben door motiverende gesprekken je (financieel)handelen te verbeteren op gelijkwaardig niveau, soms met een opvoedkundig aspect, zelf laten ontdekken door reflectie, door kleine stapjes en kleine doelen te stellen met het grote doel als hoofddoel “een mooi(er) leven”. 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom