Waarom doe ik dit?

 Waarom doe ik dit?

Algemeen kan men stellen dat er door de ontwikkelingen binnen de participatiewet, er van de (zwakkere) burger steeds meer zelfredzaamheid verwacht wordt en een alsmaar een groter beroep wordt gedaan op de eigen (financiële)zelfredzaamheid. 

Maar niet iedereen kan dit?

Dit bracht mij op het idee om mij hier verder in te verdiepen en daarmee mijn beroepsmatig handelen voor de toekomst verder vorm te geven, te verdiepen en te ontwikkelen. Ik heb mij verdiept naar “wat werkt” uit werkzaam gebleken factoren uit de praktijk en/ of wetenschappelijke inzichten.

Uit mijn ervaring heb ik gemerkt dat mensen met geldzorgen niet zielig zijn of dom. Mensen raken door diverse oorzaken in de financiële problemen. Als je éénmaal in de problemen zit is het belangrijk je verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen ervan. Ongeacht of het je eigen schuld is of niet. Aanpakken van het probleem is eigenlijk nog je enige optie. Soms kunt je dit niet alleen. Van belang is dan om hulp te zoeken. Ook dat is een beslissing die jezelf moet nemen. 

Ik geloof erin dat mensen vaak meer kunnen dan zij zelf hadden gedacht. Het uitspreken van geloof en vertrouwen in mensen en het ondersteunen bij hun hulpvraag, maakt dat ze weer zelfredzaam worden. Het begint bij motivatie. Als mensen gemotiveerd zijn om uit de problemen te komen, zal dit ook lukken. En daarom kijk ik ook naar het totale beeld. Dus: bevalt uw situatie u niet? Neem de regie en beweeg u uit de situatie. Je kunt ieder moment opnieuw beginnen.

Dit alles heeft mij doen besluiten om Sustineo Financiële Hulpverlening op te richten en mij met mijn passie bezig te houden t.w. MENSEN en Financiën en getracht om de theorieën, mensvisies en methodieken tot uiting te laten komen in mijn aanpak en dienstverlening. Zo beteken je iets voor anderen, haal je meer uit jezelf en je werk en doe je nieuwe energie en inspiratie op.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom