Wat kan ik betekenen voor u?

Ik durf kritisch te zijn. Dingen anders te doen. Én beter. Met aandacht, met vertrouwen, met elkaar! 
Mocht u schulden hebben en/of u kunt niet zelfstandig met uw financiën omgaan, dan is het hebben van een bewindvoerder/ mentor, curator, budgetbeheerder een uitweg. Bijvoorbeeld doordat u een verstandelijke beperking heeft of gewoon omdat u het heel moeilijk vindt om zelf de financiën op orde te krijgen.

Alle noodzakelijke activiteiten verricht ik die nodig zijn voor een goede Fianciele Hulpverlening :

 • Rust creëren door financiële zaken uit handen te nemen
 • Stabiliseren van uw inkomen
 • Daarna aandacht voor alles eromheen uit de leefomgeving…alle leefgebieden
 • Verwijzen naar (flankerende)HV en naar andere instanties
 • Onderhouden van contacten met schuldeisers

Wat doet Sustineo Financiële Hulpverlening nog meer:

 • Geeft informatie en advies
 • Heeft aandacht voor maatwerk en achterliggende oorzaken van de schuldproblemen.
 • Is levensexecuteur
 • Analyseert de hulpvraag met als einddoel het doorbreken van gedragspatronen met betrekking tot de problematische schuldsituaties.
 • Stelt samen met u een individueel Plan van Aanpak op, waarbinnen naast schulddienstverlening ook mogelijke interventies zijn opgenomen die binnen het specialisme Maatschappelijk Werk liggen.
 • Verwijst mogelijk door naar flankerende hulpverlening omdat schuldenproblematiek meestal niet op zichzelf staat. Naast financiële problemen spelen er regelmatig ook psychosociale of fysieke problemen, problemen met werk of in de gezinssituatie. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van schulden of het oplossen van schulden in de weg staan. Voorbeelden zijn verslavingszorg, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg.
 • Vindt een goede communicatie belangrijk onderdeel van het werk (met u, zorgverleners, mentoren en verwanten, instanties, rechtbanken). In ieder geval krijgt u van mij altijd een antwoord of een reactie terug binnen een 2-tal dagen.
 • Helpt particulieren bij het opstarten van budgetbeheer. Dit is vaak noodzakelijk voordat een schuldregeling via de gemeente gestart kan worden.
 • Maakt uw financiële positie weer overzichtelijk, stabiliseert deze en verbeterd deze waar mogelijk door bijvoorbeeld toeslagen of regelingen van de gemeente aan te vragen indien u daarvoor in aanmerking komt.
   

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom